Stop hadforbrydelser

København skal være en tryg by Flere gange om ugen bliver homoseksuelle, jøder og andre minoritetsgrupper udsat for vold og chikane i Danmark. Det vil jeg arbejde for at stoppe.


Jeg vil kæmpe for, at der bliver afsat ressourcer, så politiet kan tage problemet mere alvorligt. Vi skal også gennem dialog ændre holdningen hos de grupper, der ikke mener, at alle har de samme rettigheder, og skolerne skal have fokus på at oplyse børn og unge om menneskerettigheder og samfundets minoritetsgrupper. Alle skal kunne være her uden at skulle leve i frygt.